Popularność psychologii

Psychologia to studia z pogranicza kilku dziedzin, np. nauk humanistycznych i biologicznych. Psycholog musi się uczyć podstaw biologii, neurologii i neuropsychologii. Z drugiej strony jest to nauka bardzo bliska humanistyce, np. filozofii.

Popularność psychologii w ostatnich latach wynika głównie z faktu, iż dyplom psychologa otwiera drogę do kariery w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko psychologicznych. Znane są jej praktyczne zastosowania, i to nie tylko w klinice, ale i w terapii psychologicznej, w negocjacjach, w rozwiązywaniu konfliktów, w zarządzaniu ludźmi, w komunikacji społecznej.