Czym jest psychologia?

Cel psychologii nie jest jednoznaczny, gdyż jest to zbyt skomplikowane, aby takim był. Możemy wyróżnić kilka koncepcji psychologicznych:

  • Koncepcja psychoanalityczna pochodząca od Freuda - stany emocjonalne, popędy, czyli tanatos i eros, problemy seksualne. Psychoanaliza zajmuje się podświadomością. Freud sądził, że człowiek jest, jak jajko: super ego - nakazy, zakazy, powinności, marzenia; ego - kim jesteśmy; id - potrzeby; niemoc dokonania wyboru. Teoria ta wskazywała na ciągłe życie w rozdarciu.
  • Koncepcja Behawioryzmu polegająca na teorii, że nie ma życia nieświadomego są tylko zachowania, a człowiek jest reaktywny. Celem behawioryzmu było badanie reakcji. Ważny jest konkret - manipulacja człowieka np. prezentami, karą. Stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych w celu odepchnięcia lub zachęcenia człowieka. Behawioryzm zajmuje się reakcjami na bodźce.
  • Psychologia poznawcza mówi, że człowiek jest istotą przetwarzającą informacje i tworzy z nich nowe wnioski; posiada tym zdolność wybierania informacji.
  • Psychologia humanistyczna, czyli wychowanie bez stresowe, jest to założenie, że człowiek z góry jest dobry; wywyższanie człowieka.
  • Psychologia egzystencjalna polega na tym, że człowiek poszukuje sensu życia, dąży do czegoś; wiara jest tu prawdą a sens jest myślą przewodnią.

Ogólna koncepcja jest taka, że psychologia zajmuje się zachowaniami, a psycholog zajmuje się zachowaniem człowieka w aspekcie wykonywania zawodu, kobiecości, męskości, społeczeństwa, w którym się znajduje i wszystkiego, co ma bezpośredni lub pośredni wpływ na zachowanie.